کاربر گرامی برای جذب بازدید بیشتر از سایت و موتور جستجوی گوگل، آگهی خود را به صورت ستاره دار ثبت نمایید.

آگهی و تبلیغات کلیدور

نرم افزار مدیران دامپروری

نرم افزار مدیران دامپروری

آگهی رایگان
  •   phone
  • email
  •    اصفهان اصفهان
  • آموزش خدمات آموزشی
  • 239 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
  • http://modirangroup.com/mahsolat/damparvari-modiran/modiran.html

نرم افزار مديريت دامپروري


نرم افزار مديريت گاوداري مديران داراي دو بخش اصلي مي باشد:

    عمليات
     قسمت عمليات داراي بخشهاي زير مي باشد:

    2.       جابجايي دامها

    4.       مرور گله

    6.       تركيب گله

    8.       ورود اطلاعات دسته اي

    10.    بانك و انبار اسپرم

     
    1.       مشخصات دامها و عمليات

    o        ماده

    o        فري مارتين ماده

    o        موجود

    o        حذف شده

    o        مجازي

     

    -  مشاهده پرونده كامل

    -  خلاصه پرونده

    -  جستجو(دسته بندي ساده – دسته بندي پيشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزي و گوش پلاستيكي

     

    -  مشخصات دام

    -  پزشكي و توليد مثل

    -  شير


        -  دام جديد ( ايجاد دام بر اساس مشخصات اصلي دام مانند تاريخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تني،جنسيت،نژادو...و يا ايجاد دام بر اساس كدهاي دام مانند گوش پلاستيكي،شماره بدن،گوش فلزي،گوش بين المللي،نام گل،تاريخ بيمه و...)

        -  آمادگي حذف ( با امكان تعيين تاريخ،دليل حذف و تصميم گيرنده و..)

        -  وضعيت دامهاي ماده ( با قابليت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعيت دام،بازسازي و گزارش گيري،مشاهده وقايع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شيري،آبستن و ...)

         


            -  مادر

            -  پدر

            -  ايجاد والدين مجازي (براساس مشخصات اصلي دام،كدهاي دام )

            -  خلوص خوني

            -  نمايش شجره درختي

 


                -  درمان وتوليد مثل(درمان، پايان درمان، توليد مثلي، درمانهاي ديگر،اصلاح آخرين ويزيت،حذف آخرين ويزيت، تفكيك نوع، دارو)

                -  فحلي تلقيح نشده(جديد ،اصلاح،حذف)

                -  خشكي (جديد ،حذف،اصلاح،پايان خشكي،حذف خشكي)

                -  واكسن (جديد،اصلاح،حذف)


                    ديگر عمليات در نرم افزار مديريت گاوداري مديران

                -  عكسها (امكان درج 3 تصوير براي دام)

                -  وقايع يكبار (جديد،اصلاح،حذف)

                -  اسكور بدني (جديد،اصلاح،حذف)

                -  سم چيني (جديد،اصلاح،حذف)

 


                    -  ركورد يك دام (جديد،اصلاح،حذف،نوبت ركورد)

                    o        دريافت فايل با قابليت هاي : تعيين تاريخ ركورد،نوع ركورد،تعداد دوشش،دريافت فايل ركورد،دريافت جواب آزمايش،انتقال جواب

                    o        اطلاعات ركورد با قابليت هاي: اصلاح در محل،ركورد جديد،تبديل ركورد از يك بار به 3 بار،انتقال ركورد از تاريخ تا تاريخ،حذف كليه ركورد ها در تاريخ مشخص

                    -  محاسبه استاندارد

 

                     با قابليت هاي زير:

                    -          انتقال ليست

                    -          جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزي وپلاستيكي)

                    -          پرش به بهاربند


                    براساس:

                    با قابليت هاي :

                    -          خلاصه پرونده

                    -          گزارشگيري با نرم افزار رز

                    -          جستجو براساس

                    كه بخش مشاهده پرونده خود شامل موارد زير مي باشد:
                        مشاهده پروند به تفكيك

                    -خشكي

                    -  فحلي

                    -  واكسن

                    -  حركتي

                    -  شير استاندارد

 

                        ----          گزارش از اطلاعات در حال نمايش با استفاده از نرم افزار رز           جديد/     حذف با قابليت:          -اصلاح تركيب گله          7- گزارشهاي ورود اطلاعات در نرم افزار مديريت گاوداري :
                        -خشكي به علت كم شيري          -چك رحمي          -تست دوم آبستني          ·با قابليت ارسال دامها به عمليات جمعي كه اين قسمت خود شامل بخشهاي زير مي شود:          -ذخيره ليست          -انجام عمليات جمعي براساس:       2.سم چيني       4.جابجايي دام       6.اسپرم       8.زايش       10.ثبت خشكي    12.تجويز دارو    14.توليد مثل    -عمليات سريع با قابليت انتخاب برنامه هايي همچون:       2.واكسن       4.حذف جمعي سريع
                                  1.جنسيت       3.تاريخ خشكي       5.تاريخ زايش       7.بهاربند       8- ورود اطلاعات دسته اي:          -اشكال يابي و ذخيره اطلاعات با امكان:          -ورود اطلاعات جديد ارزيابي مركز(امكان اضافه كردن اتوماتيك ارزيابي هاي جديد) انبار اسپرم با امكان:          -اصلاح اسپرم          -ورود به انبار          -امكان جستجو براساس شماره ثبت-نمايش ليست اسپرم ها (امكان تغيير يا افزايش اسپرم به صورت دستي)          -بررسي اسپرم ها

                         با امكان:          -اصلاح دارو          -ورود به انبار          مديريت1.پيش فرضها (با امكان جستجو و تبديل تمامي مقادير به پيش فرضهاي اوليه)          3.تعريف بهاربند (جديد ،اصلاح،حذف،تغييرات بهاربندها)          5.تعريف كاربر          7.ارتباط با سرور          از ديگر امكانات برنامه:     -دفتر تلفن(با امكان ايجاد،اصلاح و جستجو)     -محاسبه تفسيري وضعيت گله

                        ساير نرم افزار هاي موجود در نرم افزار مديريت گاوداري مديران عبارتند از:
                        انتخاب بر اساس          -داراي عكس          -تاريخ تولد           -تهيه نسخه پشتيبان          -مرتب سازي اطلاعات          -حذف فايل اصلي پس از فشرده سازينرم افزار ويرايش برنامه هاي داخلينرم افزار آخرين وضعيت دام-موجود         /حذف شدهتلف شده   / /تلقيح شده   /غير آماده تلقيح  /خشك    /آبستن  با قابليت هاي          -خلاصه وضعيت دام          -تركيب گله          -گزارش گيري          1.گوش پلاستيكي      3.شماره ثبت      مشاهده پرونده:         - // / / / / / / / /·كارت دام

 

 

 

 

                        با قابليت هاي:         -اطلاعات اوليه          1.سن      3.شكم      -انتخاب براساس شير      2.اختلاف شير با قبل      4.ميزان شير قبلي          1.جنسيت      oشيري        oتليسه      oآبستن        4.تلقيح      oآماده تلقيح

ثبت آگهی رایگان
با کلیک بر روی 1+ آگهی خود را محبوب کنید