حفاظت محیط زیست.امروزه در میان تمام جوامع بسیار مهم است به طوریکه در نشست اخیر پاریس 196 کشور جهان متعهد شدند تا با پایین آوردن روند گرم شدن کره زمین و همچنین استفاده درست از منابع آبی اقدامات لازم را در زمینه حفظ محیط زیست را در بردارند.افزایش جمعیت کره زمین از یک سو و کاهش منابع آبی از سوی دیگر باعث شده تا سیستم های کاهش مصرف آب روز به روز با اهمیت تر شوند.در این میان مصارف خانگی حجم زیادی از مصرف آب را تشکیل میدهند و بهیه سازی مصرف در این زمینه سهم بزرگی در صرفه جویی ایفا میکند.

امیر ایلخانی مدیریت نمایندگی شیرآلات قهرمان در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: هر فرد در هر مجموعه ای موظف است برای تامین منابع زندگی آیندگان در مصرف منابع طبیعی از جمله آب صرفه جویی کند. آموزش جدی تر در مدارس نیز میتواند راه را برای آیندگان هموارتر کند وی در پاسخ به این سوال که شیرآلات قهرمان برای بهینه سازی مصرف خرد چه کرده است گفت: کارخانه شیرآلات قهرمان امروزه از سیستم هایی در تولید شیرآلات بهره میبرد که در آن از سیستم های کاهنده مصرف آب استفاده شده است و تا 40درصد نسبت به مدل های سنتی مصرف پایینتری دارد. در این تجهیزات از ترکیب آب و هوا برای مصرف کمتر آب استفاده شده میشود .

وی همچنین در مورد صرفه اقتصادی خرید شیرآلات قهرمان افزود: همواره تعویض شیرآلات نو با مدلهای از رده خارج برای مصرف کننده ایجاد هزینه میکند، لیکن در لیست قیمت شیرآلات قهرمان قیمت ها به گونه ای منظور گردیده که این تعویض شیرآلات صرفه اقتصادی برای مصرف کننده داشته باشد و هزینه تعویض پس از مدتی از محل صرفه جویی برای مشتری تامین گردد.