با درج آگهی متنی 10 هزار تومانی می توانید به صورت اتوماتیک در قرعه کشی ماهیانه سایت کلیدور شرکت کنید. توجه داشته باشید حد نصاب برای قرعه کشی 1 میلیون تومانی رسیدن حد نصاب آگهی به 140 آگهی متنی است. پس لطفاً سوال نفرمایید. همچنین شماره تماس و مشخصات فرد با اجازه خود شخص در سایت درج خواهد شد و در غیر اینصورت فقط ایمیل درج می شود. (جهت خانم ها و افرادی که نمیخواهند شماره آن ها در سایت درج شود). این قرعه کشی واقعی است، دروغ نیست و حقه بازی هم نیست. با درج آگهی متنی 10 هزار تومانی و رسیدن به حد نصاب 140 آگهی هر ماهه هم سایت کلیدور از آگهی ها بهره خواهد برد و هم مبلغ مازاد آن به افراد به صورت قرعه کشی پرداخت می شود. همچنین در صورتی که حد نصاب آگهی متنی به 280 آگهی برسد مبلغ قرعه کشی به 2 میلیون تومان در ماه و به همین شکل مبلغ با تعداد آگهی درج شده بیشتر خواهد شد.

در انتها باز هم یادآور می شود که حدنصاب اولیه 140 آگهی متنی است و تا رسیدن به آن قرعه کشی برگزار نخواهد شد. آگهی های متنی در سمت راست ستون کناری قابل مشاهده می باشند.

آگهی های ستاره دار به نسبت تعداد ستاره و مبلغ پرداختی ماهیانه شانس برنده شدن بیشتری خواهند داشت. مثلاً آگهی 2 ستاره 30 تومنی شانس برنده شدنش 3 برابر است و کد تبلیغات آنها 3 بار تکرار می شود و مثلاً برای آگهی 6 ستاره شانس برنده شدن 6 برابر و کد تبلیغاتی 6 بار در قرعه کشی تکرار خواهد شد و .....

با درج هر آگهی متنی یک شناسه به صورت اتوماتیک به شما اختصاص داده می شود و آخر هر ماه براساس شناسه های ثبت شده قرعه کشی انجام خواهد شد. افرادی که یکبار در قرعه کشی شرکت کرده باشند می توانند باز هم شرکت کنند و محدودیتی ندارد. ولی هر فرد نمی تواند دو ماه متوالی برنده شود و حداقل باید یکماه از زمان برنده شدن در قرعه کشی قبلی گذشته باشد.

مطمئن باشید هیچیک از افراد خانواده کلیدور، کارمندان، اقوام، فامیل های درجه یک و دو و .... در این قرعه کشی شرکت نخواهند کرد. در صورت مشاهده به شماره درج شده گزارش دهید.